Symbol BV > Kwaliteitsmanagement > PLATO SCIO™-FMEA

PLATO SCIO™-FMEA (Failure Mode and Effect Analyses)

Het database-gebaseerde FMEA-Tool met uitstekende integratie naar uw business processen

Professional engineering met SCIO™-FMEA

Failure mode and effect analysis (FMEA) is een preventieve methode van risicoanalyse. Potentiele fouten in producten en processen worden in een vroeg stadium ontdekt en daarna geminimaliseerd of geëlimineerd door het nemen van adequate actie. Klachtafhandeling en ontwikkelkosten worden op deze wijze gereduceerd en potentiele verliezen voor de gebruiker van het product worden vermeden.

PLATO SCIO™-FMEA software heeft een centrale database voor de hele organisatie en biedt daarmee een aantal excellente vaardigheden:

 • Beschikbaarheid van de information op een web portal (ook op tablet PC)
 • Kennis management dat correlaties analyseert en kennis algemeen beschikbaar stelt
 • Real time werken, alle data is wereldwijd direct beschikbaar
 • Ondersteund afdelings- en locatie overkoepelend werken
 • Integratie met andere IT omgevingen (interfaces met PLM, MES, DOORS, SAP, ..)
 • Workflow-gestuurde actie tracking, geïntegreerd met de centrale tools van de onderneming
 • Gebruik van  plug-ins (bv Mind Mapping, Design of Experiments, …)
 • Toepassing van vooruitstrevende technologieën voor toepassing en integratie

Plato SCIO™-FMEA is een module in een serie van software modules waarmee voor elke onderneming een passende oplossing kan worden samengesteld. Innovatief ontwikkelen en lean produceren wordt gericht ondersteund door de diverse modules die uitstekend aansluiten bij de lean en 6-sigma tools die u reeds toepast in uw onderneming. Bovendien biedt Plato SCIO™ de benodigde functionaliteit voor een veel breder spectrum voor risico management, zoals het ondersteunen van onder andere HACCP, ISO 26262, EN ISO 14971

Plato SCIO™ kent de volgende modules:

 • SCIO™-Portal : Ondernemingsdata snel beschikbaar via het internet
 • SCIO™-Matrix : Snelle methode voor functionele systeem analyse
 • SCIO™-FMEA : Efficiënt tool voor database gebaseerde FMEA met integratie in ondernemingsprocessen
 • SCIO™-Dashboard : Transparantie over projectactiviteiten, risico- een maatregelenstatistieken
 • SCIO™-DRBFM : betrouwbare methodiek bij designwijzigingen
 • SCIO™-Fault-Tree : Effectief en creatief fouten analyseren
 • SCIO™-Control-Plan : Normconforme planning en documentatie van processen
 • SCIO™-Inspection-Plan : Voor een efficiënte inspectie planning
 • SCIO™-Process-Flow : Effectief vormgeven aan processen
 • SCIO™-Block-Diagram : Vroegtijdige samenstelling en visualisering van systeem samenhang
 • SCIO™-Net-Builder : Functie- en foutnetwerken bouwen en analyseren
 • SCIO™-Importer :FMEA data snel en effectief uit MS Excel importeren
 • SCIO™-Template-Manager : Aangepaste templates bouwen ten behoeve van systeemanalyses en risicomanagement
 • SCIO™-Methods : Methodemodules voor uw engineering en kwaliteitsmanagement
Plato Scio FMEA

Risk consideration with PLATO SCIO-FMEA

Plato FMEA film

PLATO SCIO-FMEA

Symbol BV
info@symbolbv.nl


Site en linkbuilding door Webton

Palatijn 14
7521 PN Enschede
T 053 20 30 240
F 053 20 30 241

Maanlander 14
3824 MP Amersfoort
T 033 20 30 200

Nieuwsbrief